ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

εταιρικό προφίλ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ -
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΧΟΛΙΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΡΑΜΑ

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ & ΟΡΑΜΑ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ - ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ -
ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΘΕΣΗ Δ.Σ.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ