ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

8. Φωτοβολταϊκά Συστήματα > Λίστα έργων

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 490kW ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΟΥ Δ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ

Περιγραφή έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά την κατασκευή 50 φωτοβολταϊκών συστημάτων, 48 ισχύος 10KWp και 2 ισχύος 5KWp έκαστο, τη θέση σε λειτουργία, την πιστοποίηση κατά ΕΝ 62446, τη συντήρηση και ασφάλιση τους για τρία (3) χρόνια, σε δώματα και στέγες σχολικών κτιρίων του Δήμου Θεσσαλονίκης. Κάθε εγκατάσταση περιλαμβάνει τα φωτοβολταϊκά πλαίσια ισχύος 250Wp, τους αντιστροφείς ισχύος 10kW και 5kW αντίστοιχα για την μετατροπή του ρεύματος από συνεχές σε εναλλασσόμενο, τις βάσεις στήριξης από ανοδιωμένο αλουμίνιο, τα αισθητήρια θερμοκρασίας πλαισίων, περιββάλοντος και ηλιακής ακτινοβολίας, το μετρητικό – καταγραφικό σύστημα για την απομακρυσμένη παρακολούθηση των μετρήσεων των συστημάτων μετά την εγκατάσταση, την ηλεκτρονική πινακίδα- οθόνη με τις πληροφορίες της εγκατάστασης σε χώρο εντός του κτιρίου, την αντικεραυνική προστασία καθώς και όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις και τις ηλεκτρικές συνδέσεις των συστημάτων μεταξύ τους, μέχρι και την τελική διασύνδεση της εγκατάστασης στο δίκτυο της ΔΕΗ. Στα δώματα, εκτελέσθηκαν εργασίες μόνωσης με ασφαλτόπανο. Κάθε εγκατάσταση πιστοποιήθηκε από διαπιστευμένο φορέα από το ΕΣΥΔ σύμφωνα με το ΕΝ 62446.

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης: 2014-2016

Τόπος εκτέλεσης: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 1.034.954,35?
BTM-1