ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

Περιγραφή έργου : Κατασκευή συστήματος αυτοματισμού τηλεθέρμανσης Κοζάνης

Εργοδότης : Δήμοτική Επιχείρηση ?Υδρευσης – Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) ΚΟΖΑΝΗΣ

Περίοδος εκτέλεσης : 2006

Τόπος εκτέλεσης : Νομός Κοζάνης

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ) : 477.250,00€
BTM-1