ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΥΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟΚΟΝΙΩΣΗΣ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Περιγραφή έργου: Το έργο αφορά στην κατασκευή δύο δικτύων αεραγωγών αποκονίωσης των μηχανημάτων της εταιρίας MAXI στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Κατερίνης. Αναλυτικά περιλαμβάνει:
α. Την προμήθεια και εγκατάσταση δύο δικτύων αεραγωγών
β. Την προμήθεια και εγκατάσταση μεταλλικών στηριγμάτων για την στήριξη των δικτύων των αεραγωγών.
γ. Την διάνοιξη με αδιατάρρακτη κοπή των απαιτούμενων οπών, στους τοίχους και τις οροφές, οπλισμένου σκυροδέματος για την διέλευση των ανωτέρω αεραγωγών.


Εργοδότης: ΜΑΧΙ Α.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: 2016

Τόπος εκτέλεσης: ΚΑΤΕΡΙΝΗ Ν. ΠΙΕΡΙΑΣ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 57.800,00?BTM-1