ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΟΥ: «Ανέγερση και εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου ισχύος 1MW, για παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ»

Περιγραφή έργου: Το έργο περιλαμβάνει την εκτέλεση των ακόλουθων ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών, υπεργολαβικά:
Α. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ:
α1) Υποδομές υπόγειων ηλεκτρικών δικτύων
α2) Φωτισμός περιμετρικός και κτιρίων
α3) Παροχικά καλώδια δευτερευόντων καταναλώσεων
α4) Πίνακες χαμηλής τάσης δευτερευόντων καταναλώσεων
Β) ΠΥΡΟΣΒΕΣΗ: Δίκτυο και αντλιοστάσιο πυρόσβεσης
Γ) ΥΔΡΕΥΣΗ: Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης
Δ) ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ:
δ1) Κατακόρυφες υδρορροές κτιρίων
δ2) Δίκτυο αποχέτευσης από κτίριο γραφείων έως τον σηπτικό βόθρο
δ3) Δίκτυο αποχέτευσης προς το αντλιοστάσιο στραγγιδίων.

Εργοδότης: ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

Περίοδος εκτέλεσης: 2015

Τόπος εκτέλεσης: Άδενδρο, Ν. Θεσσαλονίκης

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 125.000,00?
BTM-1