ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΠΕΔΙΟΥ ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Περιγραφή έργου: Ανόρυξη 3 γεωτρήσεων (2 παραγωγικών και 1 επανεισαγωγής) βάθους η κάθε μία 750m. Κατασκευή 2 αντλιοστασίων / θερμικών σταθμών και ενός αντλιοστασίου και δεξαμενής επανεισαγωγής. Κατασκευή δικτύου διανομής θερμικής ενέργειας συνολικού μήκους σκάμματος ~ 5,00Km από προμονωμένους αγωγούς DN50 έως DN200, πιέσεως ΡΝ25 και δικτύου επανεισαγωγής γεωθερμικού ρευστού συνολικού μήκους ~ 5km από αγωγό HDPE DN250, PN25. Επίσης περιλαμβάνεται η εγκατάσταση ηλεκτρονικού εξοπλισμού για τον αυτόματο έλεγχο, τον τηλεέλεγχο και τηλεπαρακολούθηση του εξοπλισμού αποτελούμενο από SCADA και 5 Τ.Σ.Ε. με ενσύρματη (οπτικές ίνες) και ασύρματη επικοινωνία.

Εργοδότης: ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ

Περίοδος εκτέλεσης: 2013-2015

Τόπος εκτέλεσης: ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 8.407.681,67?BTM-1