ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΚΑΙ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΑΝΑΒΑΛΟΥ Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Περιγραφή έργου: Το αντικείμενο του έργου αφορά την μετασκευή και αναβάθμιση του αντλιοστασίου και του φράγματος Αναβάλου και περιλαμβάνει την αποξήλωση του υπάρχοντος εξοπλισμού (αντλιών, πινάκων και καλωδίων μέσης και χαμηλής τάσης, μετασχηματιστή, αυτοματισμών, υδραυλικών εξαρτημάτων, μηχανισμών θυροφραγμάτων φράγματος, κ.λ.π.) και την εγκατάσταση είτε νέου εξοπλισμού είτε του παλαιού αποξηλωθέντος κατόπιν συντηρήσεως του.

Εργοδότης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Περίοδος εκτέλεσης: 2012 - 2014

Τόπος εκτέλεσης: Ν. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 2.724.557,03?BTM-1