ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΤΗ Ζ.Ε.Π. ΚΟΖΑΝΗΣ

Περιγραφή έργου: Κατασκευή δικτύου τηλεθέρμανσης με τα συνοδευτικά αυτού έργα, για την τροφοδότηση με θερμική ενέργεια, από την υφιστάμενη εγκατάσταση τηλεθέρμανσης Κοζάνης, των κτιρίων του οικισμού Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π) Κοζάνης στην περιοχή Παϊάμπορο. Το συνολικό μήκος των αγωγών (διαμέτρου DN250mm και DN300mm) που κατασκευάστηκαν ανέρχεται σε 2.400m περίπου ( μήκος ορύγματος).

Εργοδότης: Δημοτική Επιχείρηση Ενεργού Πολεοδομίας Κοζάνης (Δ.ΕΠ.Ε.ΠΟ.Κ) ΑΕ.

Περίοδος εκτέλεσης: 2008

Τόπος εκτέλεσης: Νομός Κοζάνης

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 855.476,56 ?BTM-1