ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΡΟΥΣ ΜΗΧ. ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΛΕΒΗΤΑ ΧΥΤΕΥΣΗΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Η/Μ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΥΤΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιγραφή έργου: Αποσυναρμολόγηση μέρους μηχανολογικού εξοπλισμού του λέβητα χύτευσης CONTIARC, προμήθεια και εγκατάσταση δύο πιεστικών δοχείων αέρος, κατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και σωληνώσεων στο νέο φούρνο του χυτηρίου, όπως επίσης προμήθεια υλικών και κατασκευή ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των προσθέτων της SV Impianti του Farnace Ferroalloys handling system.

Πελάτης: Χαλυβουργία Θεσσαλίας

Περίοδος εκτέλεσης: 1999-2000

Τόπος εκτέλεσης: Βελεστίνο, ΒΙ.ΠΕ. Βόλου

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 53.285.890 ΔρχBTM-1