ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΦΟΡΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΫΛΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε.Κ.Ο. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Περιγραφή έργου: Προκατασκευή αγωγών DN20" και εγκατάσταση διδύμων προκατασκευασθέντων αγωγών DN20" μήκους 250m με 6 γερανούς.

Μήκος αγωγών: 250m

Εργοδότης: Ε.Κ.Ο.

Περίοδος εκτέλεσης: 1995-1996

Τόπος εκτέλεσης: Θεσσαλονίκη

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 250.000.000 ΔρχBTM-1