ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

6. Ηλεκτρομηχανολογικά έργα - δίκτυα > Λίστα έργων

ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ ΚΙΛΚΙΣ

Περιγραφή έργου: Ε.Σ. ΚΙΛΚΙΣ: Ηλεκτροφωτισμός Σταδίου

Εργοδότης: Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

Περίοδος εκτέλεσης: 2001

Τόπος εκτέλεσης: Κιλκίς

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 118.050.000 ΔρχBTM-1