ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

4. Έργα πράσινης ανάπτυξης > Φυσικό Αέριο

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Περγιγραφή έργου: Κατασκευή των εσωτερικών εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες Φυσικού Αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων.

Υποέργα:

Κατασκευή εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου και αντικατάσταση των καυστήρων πετρελαίου με καυστήρες φυσικού αερίου στις εγκαταστάσεις κεντρικής Θέρμανσης σχολείων και άλλων δημόσιων κτιρίων:

• Δήμων των Νομών Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Μαγνησίας (Κ/Ξ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. - ΨΑΡΡΑΣ Α.Τ.Ε.)

• Δήμων των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Μαγνησίας (Συνεργασία με ΕΡΓΟΡΟΗ Α.Τ.Ε.)

• Δήμων των Νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Μαγνησίας (Β? Φάση)

Εργοδότης: Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης

Περίοδος εκτέλεσης: 2005-2007 και 2008-2009

Τόπος εκτέλεσης: Νομός Θεσσαλονίκης, Λάρισας, Μαγνησίας και Αθήνας

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 5.640.641,80 ?BTM-1