ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

4. Έργα πράσινης ανάπτυξης > Φυσικό Αέριο

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΥΠΟΓΕΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.Β.Ο.

Περιγραφή έργου: Κοινοπρακτική εκτέλεση εγκατάστασης δικτύου Φυσικού Αερίου, κατασκευή μετατροπής στο υπόγειο δίκτυο παροχής αερίου στο κτίριο νέων τριβείων - βαφείων και κατασκευή συστημάτων απομόνωσης της παροχής αερίου στις εγκαταστάσεις κατανάλωσης, στην ΕΛΒΟ Α.Β.Ε.

Εργοδότης: ΕΛΒΟ Α.B.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: 1997 & 1999

Τόπος εκτέλεσης: ΒΙ.ΠΕ. Σίνδος Θεσσαλονίκη

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 81.843.800 ΔρχBTM-1