ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

3. Οικοδομές μεταλλικού σκελετού > Λίστα έργων

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΠΟΘΗΚΩΝ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΑ ΧΩΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ SUNERGY Α.Ε.

Περιγραφή έργου : Κατασκευή δύο κτιρίων, ενός διώροφου κτιρίου γραφείων 660 Μ2 και ενός κτιρίου αποθηκών – εργαστηρίων 600 Μ2 και την διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου αυτών, σε οικόπεδο 5.000 Μ2 που βρίσκεται στην περιοχή του αγροκτήματος Θέρμης, Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο κτίρια με φέροντα οργανισμό ανωδομής κατασκευασμένο από σιδηρά κατασκευή.

Εργοδότης : SUNERGY A.E.

Περίοδος εκτέλεσης : 2010 – υπό εκτέλεση

Τόπος εκτέλεσης : Θέρμη, Θεσσαλονίκης

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ) : 620.000,00 ?BTM-1