ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

2. Εγκατάσταση μηχανημάτων > Λίστα έργων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΕΡΑΝΟΓΕΦΥΡΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΥΝΑΜΟΜΕΤΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΡΗΣΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΡΥΠΩΝ

Περιγραφή έργου: Το έργο προμήθεια και εγκατάσταση γερανογέφυρας εργαστηρίου δυναμόμετρου οχημάτων για την μέτρηση εκπομπών ρύπων, περιλαμβάνει την:
• Προεργασία
• Εκσκαφή και θεμελίωση του χώρου της γερανογέφυρας
• Κατασκευή υποστύλωσης και εδαφόπλακας
• Παράδοση κι εγκατάσταση γερανογέφυρας δυναμικότητας 5 τόνων με διαδρομή 24μέτρων και πλάτος (άνοιγμα) 6μέτρων
• Τοποθέτηση πάνελ οροφής, πλαγιοκάλυψης και υδρορροών
• Εκπαίδευση προσωπικού για τον χειρισμό του εξοπλισμού

Εργοδότης: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)

Περίοδος εκτέλεσης: 2015

Τόπος εκτέλεσης: Δ. ΘΕΡΜΗΣ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 172.000,00?BTM-1