ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

2. Εγκατάσταση μηχανημάτων > Λίστα έργων

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΓΕΡΑΝΟΔΟΚΩΝ ΚΥΛΙΣΗΣ ΔΥΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ 115μ ΚΑΙ 97μ

Περιγραφή Έργου: Προμήθεια υλικών και βιομηχανοποίηση γερανοδοκών κύλισης δύο μηχανισμών 115,00Μ και 97,00Μ

Εργοδότης: ΑΣΗΜΑΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε.

Περίοδος εκτέλεσης: 2013

Τόπος εκτέλεσης: ΟΙΝΟΦΥΤΑ ΒΟΙΩΤΙΑΣ

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 100.000,00?
BTM-1