ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

τα έργα μας

 

 Κατηγορίες Έργων

 

2. Εγκατάσταση μηχανημάτων > Λίστα έργων

ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΚΛΙΒΑΝΟΥ SMS DEMAG ΣΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Περιγραφή έργου: Συναρμολόγηση εξοπλισμού, υδραυλικές σωληνώσεις, σωληνώσεις ψύξης και καυσίμου αερίου κλιβάνου SMS DEMAG συνεχούς χύτευσης O.P.F.

Μέγεθος έργου: 480 tn μηχανήματος

Εργοδότης: Χαλυβουργία Θεσσαλίας

Περίοδος εκτέλεσης: 2003

Τόπος εκτέλεσης: Βελεστίνο Βόλου

Δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ): 72.000.000 Δρχ (μόνο εργασία)BTM-1