ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

εταιρικό προφίλ

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΣΧΟΛΙΑΣ

Η εταιρία Δυναμική Έργων Α.Ε. ιδρύθηκε το 1996 από μία ομάδα έμπειρων μηχανικών με μακρόχρονη ενασχόληση στον σχεδιασμό και κατασκευή σύνθετων και μεγάλων τεχνικών έργων. Από την ίδρυσή της, μέχρι σήμερα είναι ανώνυμη εταιρία με μετόχους έμπειρα στελέχη του κατασκευαστικού κλάδου. Δραστηριοποιείται στην μελέτη, οργάνωση και κατασκευή έργων Δημοσίων, Ιδιωτικών και Ειδικών προδιαγραφών, που απαιτούν εμπειρία και τεχνογνωσία.

Η εταιρεία έχει έδρα στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και η δραστηριότητά της εκτείνεται σε ολόκληρο τον Ελλαδικό χώρο.

Στον τομέα των Δημοσίων Έργων διαθέτει εργοληπτικό Πτυχίο 4ης τάξης στις κατηγορίες των Οικοδομικών, Υδραυλικών, Ηλεκτρομηχανολογικών, Οδοποιίας και Βιομηχανικών - Ενεργειακών, 3ης τάξης στη κατηγορία των έργων Γεωτρήσεων, 2ης τάξης στις κατηγορίες των έργων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, Καθαρισμού και Επεξεργασίας Νερού & Υγρών, Στερεών & Αερίων Αποβλήτων και Αποκαλύψεων Μεταλλείων και 1ης τάξης στη κατηγορία των Λιμενικών.

Στον τομέα των Ιδιωτικών Έργων έχει εκτελέσει στο παρελθόν επιτυχώς μία σειρά από περιβαλλοντικά έργα. Έχοντας μεγάλο αίσθημα ευθύνης απέναντι στο περιβάλλον, στους πελάτες της, στους συνεργάτες της όπως και σε κάθε άνθρωπο, στόχος της είναι η ενεργή συνεισφορά στην προστασία του περιβάλλοντος και στην αειφόρο ανάπτυξη της χώρας, μέσω της δραστηριοποίησής μας στον χώρο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.). Άλλος κύριος προσανατολισμός είναι η εξυπηρέτηση των αναγκών της Βιομηχανίας για την οποία μελετά και κατασκευάζει κτιριακές και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυα αερίων και υγρών καυσίμων και ολοκληρωμένες μονάδες παραγωγής.

Έτσι, η Δυναμική Έργων Α.Ε., μεταξύ άλλων έχει σχεδιάσει και κατασκευάσει:

 • Εγκαταστάσεις Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Δίκτυα τηλεθέρμανσης
 • Εγκαταστάσεις εκμετάλλευσης γεωθερμικών πεδίων
 • Αντλιοστάσια παντός τύπου (όπως ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης, αποστράγγισης, κλπ.)
 • Δίκτυα παντός τύπου (όπως Φυσικού Αερίου, Βιοαερίου και LPG, καυσίμου, νερού, αποχέτευσης, κλπ.)
 • Δίκτυα εξυπηρέτησης μηχανολογικού εξοπλισμού
 • Πυροσβεστικές εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και Πίνακες (συμπ. υποσταθμών Μέσης Τάσης)
 • Δίκτυα τηλεπικοινωνιών και data
 • Αυτοματισμούς
 • Εγκαταστάσεις μηχανημάτων
 • Κτίρια με μεταλλικό σκελετό
 • Γερανογέφυρες
 • Συμβατικά κτίρια με σκελετό σκυροδέματος
 • Κτίρια με σύμμικτη κατασκευή (συνδυασμός μεταλλικού σκελετού και στοιχείων σκυροδέματος)
 • Αρχιτεκτονικές επενδύσεις κτιρίων
 • Διαμορφώσεις χώρων, οδοποιΐα
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ