ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

εταιρικό προφίλ

Η Δυναμική Έργων Α.Ε., επενδύοντας στην ανάπτυξη των μεταλλικών κατασκευών στην Ελλάδα, διαθέτει σε ιδιόκτητο οικόπεδο 12.000 τετρ. μέτρων, τον δικό της χώρο γραφείων εμβαδού 800 τετρ. μέτρων και την δική της μονάδα μεταλλικών κατασκευών εμβαδού 4.000 στεγασμένων τετρ. μέτρων.

Οι εγκαταστάσεις είναι σύγχρονες, άρτια εξοπλισμένες σύμφωνα και με τους τελευταίους Κοινοτικούς Κανονισμούς Ασφάλειας Προσωπικού και διαθέτουν όλα τα μέσα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των έργων μας.

ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ &
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Η Δυναμική Έργων πιστεύει ότι σε κάθε εγχείρημα πρέπει πάντα κανείς να είναι πλήρως εξοπλισμένος με τα πιο σύγχρονα μέσα. Έτσι στην προσπάθεια για την άρτια και ποιοτική εκτέλεση των έργων της, έχει εξοπλιστεί και χρησιμοποιεί όλα τα «όπλα» της σύγχρονης τεχνολογίας του κατασκευαστικού τομέα.

Μεταξύ άλλων διαθέτει:

  • Δίκτυο Η/Υ με σύγχρονο λογισμικό για την οργάνωση, μελέτη και παρακολούθηση των έργων της, με απ’ ευθείας σύνδεση όλων των εργοταξίων
  • Στόλο μεταφορικών και ανυψωτικών μηχανημάτων.
  • Όλον τον απαιτούμενο εργαλειοτεχνικό εξοπλισμό.
  • Το εργοστάσιο μεταλλικών κατασκευών και βιομηχανικών προκατασκευών είναι εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα μηχανήματα προγραμματισμένης κοπής και επεξεργασίας.
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ