ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Aρχική  | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

English

εταιρικό προφίλ

Πάγια πολιτική της Δυναμικής Έργων Α.Ε. είναι η ποιοτική κατασκευή των έργων της. Στα πλαίσια αυτά η εταιρία εφαρμόζει το σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας με βάση τα πρότυπα EN ISO 9001, EN 1090 για τις μεταλλικές κατασκευές, EN ISO 3834-2 για τις συγκολλήσεις σε όλες τις φάσεις των εργασιών της, καθώς επίσης και σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία σύμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001.

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΗΘΙΚΗΣ

Η εταιρία μας δεσμεύεται:
- για την επίτευξη αποτελεσμάτων υψηλών προδιαγραφών.
- για τη λειτουργία της εταιρίας με δικαιοσύνη και αξιοκρατία.
- για την πλήρη συμμόρφωση με την ελληνική και τη διεθνή νομοθεσία καταπολέμησης της διαφθοράς.
- για τον αποκλεισμό οποιασδήποτε μορφής δωροδοκίας ή άλλης επαγγελματικής πρακτικής η οποία θα μπορούσε να δημιουργήσει την εντύπωση ανάρμοστης επιρροής.
- για τη συνεργασία με τους επαγγελματικούς μας εταίρους στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Οι συνεργάτες μας θα πρέπει να τηρούν τη νομοθεσία και τις αρχές αυτού του Κώδικα.
- για την προστασία τις ιδιωτικότητας και την προσωπικών δεδομένων τόσο των εργαζομένων στην εταιρία μας όσο και των συνεργατών και πελατών μας.
- για την υποστήριξη στα ανθρώπινα δικαιώματα. (αποφυγή διακρίσεων, ισότητα, αποκλεισμός καταναγκαστικής ή παιδικής εργασίας, παρενόχληση).
- για την διασφάλιση ασφαλούς και υγιούς περιβάλλοντος εργασίας για τους εργαζομένους και τους συνεργάτες μας.
- για τη λειτουργία της επιχείρησης με σεβασμό προς το περιβάλλον.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

iso-9001-gr

iso-9001-gr
CERT_DYNAMIKI_ERGON_1801_18001-1-s

CERT_DYNAMIKI_ERGON_1801_18001-1-s
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ