ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HOME 

  |   OUR PROJECTS  |   CLIENTS   |  NEWS   |   CONTACT US

greek

GREEK

company profile

Project Dynamic’s established policy is the qualitative construction of projects. We believe that Greece is an up-to-date European country, with high specifications and standards in all the fields; and in particular in the construction area.

Therefore, the Company’s staff is in the continuous pursuit of achieving the best results. In this context, the company applies a Health and Safety management system according to ELOT 1801:2008/ OHSAS 18001:2007 standards, as well as a Quality control system, in line with ISO 9001:2008 system standards for the projects’ control throughout all their phases.

That’s why our old customers are now our friends, with whom we maintain close relationships both in professional and personal level.

QUALITY POLICY

CERT_DYNAMIKI_ERGON_9001-2-en-s
CERT_DYNAMIKI_ERGON_1801_18001-en-s
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ