ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HOME 

  |   OUR PROJECTS  |   CLIENTS   |  NEWS   |   CONTACT US

greek

GREEK

company profile

HUMAN RESOURCES

Human resources’ value is the core of Project Dynamic’s philosophy. Thus, all its managers, members, personnel and partners consider the proper execution/ performance of their project a personal matter and the client’s satisfaction a personal bet. They are continuously being educated and trained for the latest construction science evolution/ progress, attending indoor and outdoor seminars.

Project Dynamic S.A. is staffed by experienced managerial and technical personnel. It has permanently:

 • Civil Engineers
 • Mechanical Engineers
 • Electrical Engineers
 • Accounting Department
 • Legal Department
 • Secretariat
 • Foremen
 • Technician fitters, installers, craftsmen, welders and aerial technicians
 • Cranes’ and various equipment operators
 • Storekeepers
 • Assistant personnel
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ