ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

HOME 

  |   OUR PROJECTS  |   CLIENTS   |  NEWS   |   CONTACT US

greek

GREEK

company profile

COMPANY HISTORY -
& OBJECTIVES

STRATEGY & VISION

FACILITIES & EQUIPMENT

STRATEGY & VISION
MACHINERY & EQUIPMENT

HUMAN RESOURCES

LEGAL FORM -
CURRENT BOARD OF DIRECTORS

QUALITY POLICY

HUMAN RESOURCES
QUALITY POLICY
ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ