ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχική   | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

ENGLISH

Τα Νέα μας
Υπογραφή σύμβασης προμήθειας «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων»

Την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου 2017 υπογράφηκε μεταξύ της εταιρίας μας και του Δήμου Χαλκηδόνος η σύμβαση για την προμήθεια - έργο «Δράσεις Αστικής Αναζωογόνησης Δήμου Χαλκηδόνος – Μείωση Περιβαλλοντικού Αποτυπώματος Δημοσίων Κτηρίων».

Αντικείμενο της εν λόγω προμήθειας – έργου αποτελούν η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία τριών διαφορετικών συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας (εγκατάσταση φ/β συστημάτων, αντλιών θερμότητας και δοχείων αδρανείας), τα οποία θα συνδυάζονται και θα συμπληρώνουν τα υφιστάμενα συστήματα (λέβητες πετρελαίου) που βρίσκονται εγκατεστημένα σε 3 επιλεγμένα κτήρια του Δήμου Χαλκηδόνος.

Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανερχόταν στα 151.218,00? (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.), ενώ, μετά τη διαδικασία ανάδειξης μειοδότη, η εταιρία μας ανέλαβε την εκτέλεση της προμήθειας και των εργασιών εγκατάστασης ύψους 130. 076,00?. Το έργο χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο σε ποσοστό 100% και θα εφαρμοστεί στα παρακάτω κτίρια:

  • ·   ΕΠΑΛ Κουφαλίων (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας)
  • ·   Γυμνάσιο Χαλκηδόνας (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή και αποθήκευση θερμικής ενέργειας)
  • ·  Γυμνάσιο/Λύκειο Αγ. Αθανασίου (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, παραγωγή και αποθήκευση θερμικής ενέργειας)

Στόχοι του έργου αποτελούν η εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Ιδιαιτέρως αναμένεται σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και σημαντική ελάφρυνση στον προϋπολογισμό του Δήμου. Επίσης αναμένεται η βελτίωση των περιβαλλοντικών συνθηκών - αναζωογόνηση αστικού περιβάλλοντος και η μέγιστη αξιοποίηση κάθε Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας (ΑΠΕ), κυρίως πηγών ενέργειας που είναι τοπικές και ευρίσκονται εντός των ορίων του Δήμου, όπως η ηλιακή ενέργεια.

Για το έργο αυτό επιλέχθηκε η εγκατάσταση 222 πολυκρυσταλλικών πλαισίων του οίκου Luxor, ονομαστικής ισχύος 275W έκαστο, υψηλής απόδοσης που φτάνει έως και 16,94%, καθώς και έξι αντιστροφέων του οίκου SMA με βαθμό απόδοσης 98%. Οι βάσεις στήριξης πάνω στις οποίες θα εγκατασταθούν τα φωτοβολταϊκά πλαίσια είναι της ελληνικής εταιρίας Alumil. Οι αντλίες θερμότητας που επιλέχθηκαν να εγκατασταθούν είναι της εταιρίας HITACHI, ενώ τα δοχεία αδρανείας της ελληνικής εταιρίας SOLARNET S.A. του ομίλου ΗΛΙΟΑΚΜΗ Α.Ε

H εγκατάσταση τόσο των φωτοβολταϊκών συστημάτων όσο και των συστημάτων παραγωγής και αποθήκευσης θερμικής ενέργειας στα ανωτέρω σχολεία θα γίνει από προσωπικό της εταιρίας μας ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε..

Η Δυναμική Έργων Α.Ε. διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην κατασκευή ενεργειακών έργων και έργων ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), έχοντας εκτελέσει πληθώρα τόσο Δημοσίων όσο και Ιδιωτικών έργων. Ιδρύθηκε το 1996 και από τότε δραστηριοποιείται στο σχεδιασμό και την κατασκευή σύνθετων και μεγάλων τεχνικών έργων (Η/Μ εγκαταστάσεις και δίκτυα, έργα γεωθερμίας, μεταλλικές κατασκευές, συμβατικά κτίρια από σκυρόδεμα) σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας στους πελάτες της τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • την μελέτη, ανάληψη, οργάνωση, διαχείριση, εγκατάσταση, κατασκευή κι επίβλεψη κατασκευής πάσης φύσης τεχνικών έργων/ προμηθειών,
  • την τεχνική υποστήριξη, επισκευή – συντήρηση (προληπτική και επιδιορθωτική) και λειτουργία των έργων/ προμηθειών,
  • καθώς επίσης την επίδειξη σε λειτουργία και την εκπαίδευση των πελατών της σε θέματα σχετικά με τη λειτουργία, το χειρισμό και τις ρυθμίσεις των εγκατεστημένων υλικών/ εξοπλισμού στα έργα/ προμήθειες.

 < Επιστροφή

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ