ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Αρχική   | 

  |  Οικονομικά Στοιχεία  |  Τα Έργα μας  |  Πελάτες  | Νέα  |  Επικοινωνία

english

ENGLISH

Τα Νέα μας
Υπογραφή σύμβασης για την κατασκευή Η/Μ Εξοπλισμού θερμικού Υποσταθμού θερμοκηπίου

Η εταιρία μας ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του Θερμικού Υποσταθμού (Θ/Υ) διασύνδεσης του υπό κατασκευή θερμοκηπίου της εταιρίας SELECTA HELLAS στο Ερατεινό Καβάλας με τις γραμμές παροχής θερμικής ενέργειας από το έργο της γεωθερμίας του Δήμου Νέστου.

Στο αντικείμενο του έργου περιλαμβάνεται η προμήθεια και εγκατάσταση εναλλάκτη θερμότητας επάλληλων πλακών (Plate Heat Exchanger) PN10, η μόνωση αυτού, η υδραυλική σύνδεση του πρωτεύοντος κυκλώματος του εναλλάκτη με το προμονωμένο δίκτυο της ΔΕΥΑ Νέστου, η προμήθεια και εγκατάσταση των οργάνων μέτρησης και του Τοπικού Σταθμού Ελέγχου (Τ.Σ.Ε.) καθώς και η παραμετροποίηση του συστήματος αυτοματισμού για αυτόματη λειτουργία, τον τηλεχειρισμό, τηλεέλεγχο και την παρακολούθηση του εξοπλισμού, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι απαιτήσεις του θερμοκηπίου ως νέου και μεγάλου καταναλωτή. < Επιστροφή

ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΕΡΓΩΝ Α.Ε. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ